Oversikt over felte elger i høstens elgjakt


Nedenfor finner du oversikt over antall felte elger hittil i årets elgjakt. Vi vil forsøke å oppdatere denne daglig, avhengig av meldingene vi får fra skogene rundt omkring.

 
Oversikt over felte elger i høstens elgjakt

 

Dato Jaktlag Elg
04.10.13 Gjetrang Hjortekalv, hunn 33 kg. Skutt i Sjulstadmoen av Synnøve Tepsel.

Hjortebukk, 7 tagger, 78 kg. Skutt i Sjulstadmoen av Kjartan Sjulstad.
Familien Sjulstad studerer fallet
05.10.13 Gjetrang Elgokse, 2 tagger, 180 kg. Skutt på Skaug av Kjartan Sjulstad.
Elgokse, 4 tagger, 220 kg. Skutt ved Blokkvann, Gjetrang av Amund Melås.
Elgokse, 2 tagger, ettåring, 110 kg. Skutt i Nordre Svartedal, Gjetrang av Erling Kristensen
05.10.13 Røsholt Piggokse 1,5 år, 148 kg. Skytter: Henning Røsholt. Hund: Mira
05.10.13 Røsholt Kukalv, 40 kg. Skytter: Henning Røsholt. Hund: Mira
06.10.13 Gjetrang Elgkalv, hunn, 53 kg. Skutt av førstegangsjeger Thea Morin Melås Skytter Thea til venstre av jentene
05.09.13 Grini Hjort, eldre bukk, 9 tagger, 97 kg. 
Skytter: Per Øyvind Berg

Hjort, eldre bukk, 6 tagger, 74 kg. 
Skytter: Roy Gunnar Langerud
Grini bukk 
22.09.13 Roso Hjort, kalv, 20 kg.
Skytter: Odd Thorsås
Hjort, hinn, 60 kg.
Skytter: Odd Thorsås
Skytter: Odd Thorsås
22.09.13 Undersvold Hjort, hinn, 61 kg.
Skytter: Morten Andersen
05.10.13 Hvaal/Hvidsle Elg, kalv, hann, 45kg.
Skytter: Dag Morten Wisth Hund: Raya
Skytter: Dag Morten Wisth
06.10.13 Wierød Elg, kalv, hann.
Skytter: Glenn Tore Wierød.

Elg, kvige.
Skytter: Kristian Utklev.

Elg, piggokse.
Skytter: Kristian Utklev.
06.10.13 Schjerven Elg, piggokse.
Skytter: Michel Patell
07.10.13 Grini Hjort, ungdyr hinn, 55kg.
Skytter: Lars Kristen Eikenes
07.10.13 Søndre Vivestad Elg, kvige
Skytter: Ove Fekjan
06.10.13 Steinsholt Elg, kalv, hann, 54 kg.
Skytter: Lars  A Steinsholt.
Hund: Zita

 

Skytter Lars A Steinsholt
07.10.13 Steinsholt Elg, okse 4 tagger, 193 kg.
Skytter: Lars A Steinsholt.
Hund: Kaisa
07.10.13 Søndre Vivestad Elg, kvige
Skytter: Ove Fekjan
Hund: Tass
På bildet ser vi Ove (t.v) få hjelp av Øystein Bondal. En fornøyd Tass i bakgrunnen.
Skytter Ove Fekjan
08.10.13 Berg Elg, ku
Skytter: Petter Hannevold
08.10.13 Roso Elg, okse, 4 tagger
Skytter: Odd Thorsås
06.10.13 Brandsrud jaktlag 1 okse, 13 tagger, 231 kg.
Skytter: Hans Atle Rødal
Brandsrud jaktlag
10.10.13 Undersvold Hjort, eldre bukk, 12 tagger,
107 kg.
Skytter: Morten Andersen
11.10.13 Steinsholt Elgkalv, hunn. 37 kg. Skytter: Lars A. Steinsholt.
Hund: Zita

12.10.13 Lofstad/Tveiten 1 okse, 4 tagger, 175 kg.
Skytter: Ole Kristian Furulund

12.10.13 Schjerven Hjort, ungdyr hind, 59kg.
Skytter: Jarle Edland
Hund: Tassen
Skytter: Jarle Edland
12.10.13 Søndre Vivestad Elg, ku.
Skytter: Johan Langved
Hund: Rex
13.10.13 Grini Elg, piggstut, 120 kg.
Skytter: Roy Gunnar Langerud
Skytter: Roy Gunnar Langerud
13.10.13 Grini Elg, piggstut, 135 kg.
Skytter: Roy Gunnar Langerud

13.10.13 Schjerven Elg, okse,
9 tagger,
220 kg.
Skytter: Ståle Kalleberg
Hund: Finn
Skytter: Ståle Kalleberg
14.10.13 Schjerven Elg, ku,
Skytter: Detlef Radlke

15.10.13 Schjerven Hjort, kalv, hunn.
Hjort, spissbukk.
Skytter: Bjørn Lennart Vorre
Hund: Tassen

17.10.13 Brandsrud
Hjort, 1 1/2 års hind, 58 kg. Skytter: Svein Harald Karlsen
Svein Harald Karlsen
18.10.13  Gjetrang Piggokse, 1 ½ år, 116 kg.
Skutt på Gaupemyr av Erling Hopsdal
Skytter Erling Hopstad
19.10.13 Gjetrang Elgkalv, hann, 58 kg.
Skutt i Rognestullia, Fritzøe av Ole Jakob Gjetrang
Nora Marie og Ole Einar med Ekko
19.10.13 Schjerven Elg, ku.
Skytter: Eirik Lindsholm
Skytter: Eirik Lindsholm
19.10.13 Hvaal/Hvidsle Elg, okse, 3 tagger, 170 kg.
Skytter: Knut Sverre Langerud Hund: Raya
20.10.13 Grini Elg, okse, 4 tagger, 175 kg.
Skytter: Roy Gunnar Langerud
Hund: Ulla
Skytter: Roy Gunnar Langerud
02.11.13 Gjetrang
Elgku uten melk i jur, 136 kg. Skytter: Anders Assev.

Elgkalv, hann, 52 kg. Skytter: Kjartan Sjulstad

02.11.13 Søndre Vivestad Elg, kalv, hunn
51 kg.
Skytter: Johan A. Langved
«I stålos for hunden Rex»
03.11.13 Røsholt 1,5 års kvige, 109 kg. Hund: Boss. Skytter: Henning Røsholt
04.11.13 Kalleberg Elg, okse 1½  år.
Skytter: Jon Nomme
«Skutt for unghunden Birk»
Skutt for unghunden Birk
04.11.13 Hem Syd Elg, ku.
08.11.13 Steinsholt Elg, piggokse, 136 kg.
Skytter: Ole B Bårnes. Hund: Ragg

12.11.13 Søndre Vivestad Elg, kalv, hann
53 kg.
Skytter: Johan A. Langved
Hund: Rex
13.11.13 Røsholt Kalv, stut. Hund: Mira. Skytter Tor Røsholt
13.11.13 Røsholt Eldre ku. Hund: Tara. Skytter: Ove Røsholt
14.11.13 Gjetrang Hjortebukk, 9 tagger, 91 kg. Felt i Langekjei, Gjetrang skog. Skytter: Knut Harald Andresen
15.11.13 Gjetrang 1 1/2 års okse, 2 tagger, 106 kg. Felt i Rognestullia. Skytter: Tom Gjærum. Gjetranglaget har dermed full elgkvote.

 

13.11.13 Schjerven Hjort, spissbukk.
Skytter: Bjørn Lennart Vorre
15.11.13 Grini Elg, piggstut,
1 1/2 år. 
Skytter: Hans Kristian Wear
Skytter: Hans Kristian Wear
16.11.13 Undersvold Elg, kvige, 1 1/2 år,
112 kg.
Skytter: Morten Andersen 
16.11.13 Hvaal/Hvidsle Elg, kalv, hann.
Skytter: Dag Morten Wisth. Hund: Pia
16.11.13 Røsholt Eldre stut, 3 tagger, 178 kg.
Skytter Tor Røsholt.
Hund: Tara.
Årets elgkvote for Røsholt jaktlag er fylt.
17.11.13 Kalleberg Elg, kalv, hann.
Skytter: Ole Bjørn Bårnes.
«I stålos med jamthunden Zakke»
Skytter: Ole Bjørn Bårnes
17.11.13 Steinsholt Elg, ku uten melk, 176 kg.
«Skytter»: Grenlandsekspressen
23.11.13 Gavelstad Elg, okse, 4 tagger
182 kg.
Skytter: Frank Åsrud
24.11.13 Wierød Elg, ku,139 kg.
Skytter: Martin Bang
28.11.13 Hvaal/Hvidsle Elg, ku, 110 kg.
Skytter: Robert Hvaal
Hund: Cita
Skytter: Robert Hvaal
30.11.13 Undersvold Hjort, Spissbukk,
62 kg.
Skytter: Morten Andersen
skytter: Morten Andersen
01.12.13 Schjerven Hjort, spissbukk
Påkjørt.
23.11.13 Styrvold Kalv, hann, 58 kg.
29.11.13 Styrvold Kalv, hunn, 45 kg.
30.11.13 Styrvold Okse, 209 kg.
Full kvote jaktens siste dag. Samtlige dyr skutt i los for hunden: Raia
01.12.13 Styrvold Hjort, hind, 52 kg.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom