Oversikt over felte elger i høstens elgjakt


Nedenfor finner du oversikt over antall felte elger hittil i årets elgjakt. Vi vil forsøke å oppdatere denne daglig, avhengig av meldingene vi får fra skogene rundt omkring.

 

  • Steinsholt jaktlag melder i dag (14. okt) at elgjakten nå er over for deres del.
  • Gjetranglaget avsluttet årets elgjakt fredag 28. oktober.

 

Oversikt over felte elger i høstens elgjaktKlikkbare bilder.
DatoJaktlagElg  
23.09.16 Steinsholt

Hind og kalv. Vekt 75 og 24 kg. Felt på Lofstad. Skytter John Skinner. 

 
05.10.16 Steinsholt

Oksekalv 50 kg. Skutt i los for Huldremarka's Kaiser av Lars A Steinsholt.

 
06.10.16 Tore

4 takker okse 145 kg. Skutt i los for jaamthunden Ask. Jeger Atle Eide.

 4 takker okse. Jeger Atle Eide
07.10.16 Steinsholt

Oksekalv, vekt ukjent. Skutt i los for Huldremarka's Kaiser av Lars A Steinsholt.

 
07.10.16 Steinsholt

Okse voksen. Vekt 178 kg. Skutt i los for Knektedammen's Zita av Lars A Steinsholt.

 
01.10.16 Tore

Hjort spissbukk 55 kg. Skutt av Jan Helge Ulberg

Hjort spissbukk. Jeger Jan Helge Ulberg1 
29.10.16  Engelstad

Hjort kalv 26 kg. Skutt Av Atle Eide på kveldspost på Nordre Styrvold.

Hjort kalv. Jeger Atle Eide 
09.10.16  Tore  Hjort spissbukk ca 40 kg. Jeger Atle Eide.   Hjort spissbukk ca 40 kg. Jeger Atle Eide.
09.10.16 Tore

Hannkalv skutt av Stian bergstå. etter lang los av hjaamthunden Ask.

 

Hannkalv skutt av Stian bergstå. etter lang los av hjaamthunden Ask.
 07.10.16 Engelstad 

Kvigekalv skutt av Tore Smukkestad. I fin los av hjaamthunden Ask. Vekt?

Kvigekalv skutt av Tore Smukkestad. I fin los av hjaamthunden Ask. Vekt?
08.10.15  Engelstad 

4 takker okse skutt av Tore Smukkestad. I flott los av hjaamthunden Ask (i lysene) Vekt?

4 takker okse skutt av Tore Smukkestad. I flott los av hjaamthunden Ask (i lysene) Vekt? 
 10.10.16 Engelstad 

Hjort spissbukk skutt i skumring av Atle Eide

Hjort spissbukk skutt i skumring av Atle Eide
01.09.16 Røsholt Hjortebukk med 9 tagger. 80 kg. Skutt av Henning Røsholt i åkeren på Røsholt.  
08.10.16 Røsholt Kvigekalv. 47 kg. Skutt av Sigve Røsholt i stålos fra Odin.  
03.10.16 Gjetrang Trafikkdrept ku nord for Sjulstadveiskillet (201 kg). Tatt på lagets kvote.  
05.10.16 Gjetrang 1 1/2 års okse (114 kg) skutt ved Blokkvann. Jeger: Øystein Nakjem. Ungokse
11.10.16 Gjetrang 1 1/2 års okse (105 kg) skutt i Skaugåsen. Jeger: Kjartan Sjulstad.  
15.10.16  Gjetrang  Oksekalv 60 kg, skutt på Oremyr, Gjetrang. Jeger: Ivar Assev Hopsdal.  Ivar Hopsdal med elgkalv 
18.10.16 Engelstad Hjort 8 takker. Skutt i vestre lysa i los av hjamten Ask. Jeger Atle Eide. Hjort 8 takker Atle Eide 
14.10.16 Tore Kalv 49 kg (hanndyr) skutt av Ingar Grøtterud i flott los av Fant. Kalv 49 kg - Ingar Grøtterud
05.10.16 Lofstad/Tveiten Elgku. Skytter Lars Anton Steinsholt.  
19.10.16 Lofstad/Tveiten Hjort, bukk 9 takker. 100 kg. Skytter Terje Hannevold.  
19.10.16 Lofstad/Tveiten Hjort, ungdyr hunn. 58 kg. Skytter Terje Hannevold.  
19.10.16 Lofstad/Tveiten Hjort, kalv hunn. 31 kg. Skytter Terje Hannevold.  
21.10.16 Engelstad Hjort, spissbukk skutt i los for dachsen Faun i Engelstadlysene. 4 dyr i losen.   Hjort spissbukk skutt i los for Faun
 05.10.16 Søndre Vivestad jaktfelt  Elgokse, 180 kg, 4 tagger.   
06.10.16 Søndere Vivestad jaktfelt Elgkalv, 61 kg.  
21.10.16 Søndere Vivestad jaktfelt Elgkalv  
02.09.16  Grini  Hjort kalv. Felt av Bjørn Gullik Eikenæs.   
02.09.16 Grini Hjort hind. Felt av Hans Døvle.  
05.10.16 Grini Elgkalv felt av Per Øyvind Berg for hunden Ulla.  
06.10.16 Grini Elgkalv felt av Lars Kristen Eikenæs for hunden Ask.  
09.10.16 Grini Elgokse, 5 tagger felt av Bjørn Gullik Eikenæs.  Elgokse felt av Bjørn Gullik Eikenæs
08.10.16  Berg  Elgkvige, 120 kg felt av Egil Berg.  Berg elgkvige felt av Egil Berg 
05.10.16  Hem Syd  Elgku. Hadde skadet forben, verk og dårlig muskulatur.   
12.09.16 Roso Hjort, kalv, 29 kg. Felt av Odd Thorsås.  
12.09.16 Roso Hjort, hind, 77 kg. Felt av Odd Thorsås.  
05.10.16 Roso Hjort hind, 68 kg. Felt av Odd Thorsås.  
08.10.16 Roso Hjort bukk, 82 kg, 8 tagger. Felt av Odd Thorsås.  
16.10.16 Kalleberg Elgkalv, 46 kg. Felt av Trond Bang i stålos for hunden Aika. To ivrige småjegere var med inn på losen og fikk være med på fallet. Elgkalv felt av Trond Bang 
|5.10.16 Hvaal/Hvidsle Elgkalv 70 kg. Felt av Karl Martin Wisth i los for hunden Raya.  Elgkalv felt av Karl Martin Wisth 
15.10.16 Hvaal/Hvidsle  Elgokse 200 kg, 4 tagger. Felt av Sivert Wisth.  Elgokse felt av Sivert Wisth 
15.10.16 Hvaal/Hvidsle Elgku 120 kg. Felt av Sivert Wisth.  
29.09.16  Undersvold  Spissbukk, 74 kg.   
12.10.16  Hem Nord  Hjort bukk, 125 kg. 16 tagger.  Hjort bukk, 125 kg, 16 tagger 
06.10.16  Schjerven  Piggstut 92 kg. Felt av Bjørn Lennart Vorre.   
09.10.16 Schjerven Hjort hind 59 kg. Felt av Jarle Edland. Hjort hind 59 kg felt av Jarle Edland 
22.10.16 Gjetrang Elgkalv, hunn 39 kg. Felt av Tom Gjærum i Rognestul-liene i los for Tindra.  
23.10.16 Gjetrang Spissbukk hjort 68 kg. Felt av Tom Gjærum ved Gamlesetra, Gjetrang i los for dachsen Børre. Tom Gjærum med spissbukk 
22.10.16 Røsholt Skadet tvillingkalv hunn, 47 kg. Skytter Ove Røsholt.   
28.10.16 Engelstad Hjortebukk 9 takker, ca 102 kg. Skutt i fin stålos for hjamten Ask. Skytter Atle Eide. Hjortebukk 9 takker Engelstad
27.10.16 Schjerven Hjort spissbukk. Felt av Pål Tallakstad.  
30.10.16 Grini Elgkalv. Felt av Hans Døvle. Grini elgkalv 
28.10.16 Gjetrang Okse 4 takker. Felt av Kjartan Sjulstad i los for unghunden Kalla. Gjetrang okse 4 takker
01.11.16 Lofstad Hind 71 kg, Kalv 39,5 kg. Skytter: Terje Hannevold.  
13.11.16 Lofstad Hjortekalv hann, 27 kg. Skyttere Rolf Pedersen, Terje Hannevold.  
09.11.16  Engelstad  Hjort hunnkalv, 28 kg. Skutt på jordet på nordre Styrvold.  Hjort hunnkalv Engelstad 
05.11.16 Skaglemo Elgkalv hann, 45 kg.  
13.11.16 Schjerven Hjort kalv, hann. Felt av Jarle Edland. Schjerven - Hind og kalv 
13.11.16 Schjeven Hjort hind. Felt av Jarle Edland.  
13.11.16 Schjerven Elgokse 6 tagger. Felt av Bjørn Lennart Vorre. Schjerven - Elgokse 6 tagger 
20.11.16 Grini Elg kvige, felt av Henning Røsholt i stålos for Odin og Ask. Grini elg kvige
13.11.16 Kalleberg Elg kalv hann, felt av Ole B. Bårnes i stålos for unghunden Larix. Elg kalv hann Kalleberg
19.11.16  Kalleberg  Elg kvige, felt av Trond Nilsen Bang i ganglos for Aika.  Elg kvige Kalleberg 
18.11.16  Schjerven  Hjort spissbukk, felt av Even & Jarle Edland.  Schjerven Hjort spissbukk 
20.11.16  Schjerven  Elg kalv, hunn. Felt av Bjørn Lennart Vorre. Morløs kalv i los for Torres.   
15.11.16  Røsholt  Eldre piggokse, 119 kg. Felt av Henning Røsholt.   
27.11.16 Hvaal/Hvidsle Elgkalv, hann. Felt av Robert Hvaal for Raya.  
27.11.16 Roso Hjort, hind. Felt av Ruth Elise Roso Wear. Roso - hind 
08.12.16 Engelstad Hjort - bukk 6 takker. Skutt i lysa. Ca 80 kg.  
10.12.16  Engelstad  Hjort - hind. Skutt av Atle Eide.   
18.12.16  Engelstad  Hjort spissbukk. Skutt av Atle Eide i vestre lysa.   Hjort spissbukk - Skutt av Atle Eide

 


 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom