Pressemelding fra Norsk brannvernforening: Vernebriller og fyrverkeri hører sammen


Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader. Verst går det ut over ansikt og øyne. Norsk brannvernforening ber folk benytte vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften.

Antall personskader er heldigvis redusert etter at raketter med styrepinne ble forbudt her i landet. Men, fortsatt er uvettig bruk av fyrverkeri årsak til alvorlige personskader og branner, påpeker administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Han minner om at fyrverkeri har betydelig sprengkraft og at det selvsagt må behandles deretter. For å unngå alvorlige øyeskader ber Brannvernforeningen alle som skal håndtere fyrverkeri om å bruke vernebriller. Slike briller følger enten med gratis eller selges rimelig hos forhandlere av fyrverkeri.

Forhandlere Brannvernforeningen har hatt kontakt med, opplyser at etterspørselen etter vernebriller øker. Forutsatt at vernebrillene faktisk brukes ved oppskyting av fyrverkeri, er dette selvsagt en utvikling vi hilser velkommen, sier Kalheim.

I tillegg til å sørge for vernebriller bør alle som skal håndtere fyrverkeri lese bruksanvisningen nøye før oppskyting. Kalheim medgir at det ikke alltid er like lett å lese sikkerhetsreglene knyttet til ulike fyrverkeriprodukter. Han ber derfor publikum søke råd hos forhandleren om hvordan det enkelte produkt skal håndteres på en trygg måte.

Fyrverkeribransjen er bedre faglig rustet enn før. I 2010 innførte myndighetene krav om kurs og sertifisering, både av forhandlere og profesjonelle pyroteknikere. I løpet av de siste fire årene har Brannvernforeningen sertifisert mer enn 5400 forhandlere av fyrverkeri.

Dersom publikum benytter denne fagkunnskapen og følger forhandlernes råd, er jeg ganske sikker på at antall person- og brannskader knyttet til bruk av fyrverkeri vil gå ytterligere ned, fremholder Kalheim.

Gode råd om trygg bruk av fyrverkeri finner du her:

Trygg bruk av fyrverkeri

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom