Pressemelding


Rådmannen i Lardal, Mette Hvål har i dag sagt opp sin stilling.

Årsaken er at hun har fått tilbud om en ny stilling som seksjonssjef i Bufetat, som hun har valgt å takke ja til.

Mette Hvål har vært rådmann i Lardal fra 2012.

Ordfører Knut Olav Omholt sier at Mette Hvål har gjort en særdeles grundig og god jobb som rådmann i Lardal.  Ordføreren er trygg på at han har heile kommunestyret med seg når han sier at vi har satt stor pris på den jobben hun har gjort og at vi kommer til å savne henne.

Rådmannen har tre måneders oppsigelse. Det er foreløpig ikke avklart når hun fratrer.

Vi takker Mette Hvål for jobben hun har gjort for Lardal kommune, og ønsker henne lykke til i ny jobb når den tid kommer.


Med hilsen
Knut Olav Omholt           Mette Hvål

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom