Presteinnsettelse i Svarstad kirke 31. august


31. august kl. 11.00 innsettes vår nyansatte prest Jesper Hegna Johnsen i Lardal. Dette skjer i forbindelse med Gudstjenesten i Svarstad kirke.

I tillegg til presteinnsettelsen blir det også presentasjon av våre nye konfirmanter, og det blir kirkekaffe ute på kirkebakken/inne i våpenhuset.

Jesper Hegna Johnsen og fru Inger flytter nå i august fra Skogn i Nord-Trøndelag til Svarstad for å bosette seg i prestegården. Vi ser frem til både innsettelsen og samarbeidet videre.

Sokneprest Jesper Hegna Johnsen og fru Inger

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom