Flom og jordskred i Lardal


Fylkesvei 865, Lindsholmveien fra Styrmo til Hvittingfoss er stengt i begge retninger grunnet jordskred og veiarbeid. Kongsberg kommune slipper nødvendig trafikk gjennom fra Hvittingfoss-siden.

 

Les mer på kriseinfo.no om hvordan du skal forholde deg til eventuell flom og jordskredfare:

www.kriseinfo.no

Ta kontakt med Lardal kommune hvis det er behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare mot eget hus.

Hvis det gjelder kommunale veier, ta kontakt på vakttelefon 992 99 610.

Politiet er ansvarlig for iverksettelse av eventuell evakuering.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom