Resultater fra TV aksjonen 2016


I Lardal ble resultatet til slutt kr 46,51 pr innbygger, totalt kr 115 000. Av dette ble blant annet kr 69 740 samlet inn av bøssebærerne og kr 10 000 fra Lardal kommune.

En glad gjeng med bøssebærere

På bil det ser vi en glad gjeng med dyktige bøssebærere og støttespillere.

Bøssebærerne var som vanlig ungdomsskoleelever fra 8. og 9. klasse med hjelp av foreldre/foresatte samt flere andre frivillige hjelpere.

En stor takk til alle som bidro ved aksjonen: bøssebærere, givere, næringslivet og tellekorpset fra DnB i Larvik.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom