Revidering av kommuneplanens samfunnsdel


Kommunestyret vedtok den 13.12.12 planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2012-2022. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging, og gjennom arbeidet med planen skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviking og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er organisert som et prosjekt, hvor formannskapet er styringsgruppe og kommunestyret er referansegruppe. Prosjektet har flere temaer/fokusområder, formannskapet har derfor nedsatt arbeidsgrupper som skal komme med innspill. Arbeidsgruppe 1 skal jobbe med Lardal kommune i et langsiktig perspektiv, Visjon og Lardals kvaliteter. Når det gjelder Visjon og Lardals kvaliteter ønsker formannskapet at innbyggerne kommer med innspill.

Visjon:
En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand – en slags fremtidsdrøm.

Visjon i gjeldende kommuneplan er:

«Vi ønsker at enda flere hyggelige mennesker skal leve trygt og godt i vår vakre kommune», slagordet som ofte benyttes er «Landets beste bokommune».

 

Lardals kvaliteter:

Lardal kommune som de aller fleste andre kommuner ønsker seg flere innbyggere. I «kampen» om flere innbyggere er det viktig å synliggjøre hva som er bra i Lardal, hva vi er best på, hvilke kvaliteter denne kommunen har, hva nye innbyggere kan forvente seg dersom de bosetter seg i Lardal.

 

Vi ønsker innspill på følgende:

  • Har du som innbygger forslag til visjon i planperioden 2013-2022?
  • Hva vil du fortelle dine venner/bekjente dersom du skal «selge» Lardal som bosted?
  • Hvordan bør disse kvalitetene synliggjøres og utnyttes?

 Send oss forslag og ideer på mail til post@lardal.kommune.no. På grunn av fremdrift i arbeidet med planen må innspill være oss i hende innen 23. september (NY DATO).

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom