Samfunnsplanens handlingsdel 2017-2020 - høring og offentlig ettersyn


Formannskapet vedtok 25.10.16 å legge Samfunnsplanens handlingsdel 2017 - 2020 ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 25.11.16.

 

Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Høringsuttalelser kan sendes til kommunens postmottak: postmottak@lardal.kommune.no

Rådmannens forslag til Samfunnsplanens handlingsdel 2017 - 2020

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom