Høring - Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2015-2018


Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 08.12.2014.

Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

Formannskapets vedtak

Rådmannens forslag til Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan og budsjett 2015-2018

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom