Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016


Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Logo Skatteetaten

Varighet er 3,5 time som gjennomføres enten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg og Drammen.

Sted/dato og mulighet for påmelding finner dere her: www.skatteetaten.no/kurs.

Det er satt opp kurs på engelsk for innehavere av enkeltpersonforetak. Kursene i Skatt sør arrangeres i første halvdel av mai 2016 – informasjon og mulighet for påmelding: www.skatteetaten.no/kurs.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom