Skolevalg Lardal ungdomsskole 7. september


 Resultater fra skolevalget ved Lardal ungdomsskole 7. september

 

Parti                                   Antall stemmer        Prosent     
Venstre 31 35,2
Tverrpolitisk liste 26 29,5
Høyre 14 15,9
Arbeiderpartiet 5 5,7
Miljøpartiet de grønne 5 5,7
Senterpartiet 4 4,5
Blanke 2 2,3
Fremskrittspartiet 1 1,1


Avgitte stemmer


88

100

 

Det er kun brukt kommunevalglister.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom