Søknad om SFO-opphold skoleåret 2016/2017


Søknadsfristen for SFO-opphold for nye brukere skoleåret 2016/2017 er 1. mars.

Søknad må sendes via vårt digitale søknadssenter

Du trenger altså ikke søke på nytt dersom barnet ditt allerede er i SFO.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom