Søknadsfrist for SFO skoleåret 2014/2015


Skolefrititsordningen skal gi barn fra 1.- 4. trinn et tilbud om omsorg, tilsyn og varierte aktiviteter. De verdier, holdninger og normer som skolen bygger på, skal prege virksomheten i SFO.

Søknadsfristen for neste skoleår (2014/2015) er 28. mars.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på denne siden

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom