Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene


Bredbåndsutbygging i Lardal Kommune - høringsfrist 10. mai.

Generelt:

Fra 2015 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Det totale tilskuddsbeløpet er i år NOK 110 millioner.

Formål:

Målet med ordningen er å bidra til at alle husstander, som mangler dette i dag, får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.

Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (www.nkom.no), tidligere Post- og teletilsynet (PT), skal forvalte tilskuddsordningen.

Søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra kommunene er 15. mai 2015.

Lardal kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. (Kommunestyresak 15/15, vedtatt 09.04.2015). 

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 10. mai 2015. Vennligst send din uttalelse til post@lardal.kommune.no og merk med «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2015».

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter til å gi innspill til kommunen, som kan være vesentlig for søknaden.

Utbygginga planlegges i områdene:

  1. Gåserud
  2. Kroken/Lie
  3. Berganmoen
  4. Brufoss

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene for områdene ovenfor:

Nr.

Evalueringskriterium

Vekting

1      

Områder uten grunnleggende tilbud (< 4 Mbit/s)

25%

2

Områder med grunnleggende tilbud, men uten tilbud om høykapasitetsbredbånd

15%

3

Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

20%

4

Lokal medfinansiering

10%

5

Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

15%

6

Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

15%

 

Om Tilskuddsordning for bredbånd 2015:

http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/tilskuddsordning-for-bredb%C3%A5nd-2015

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og Teletilsynet)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom