Dette er UNICEF


UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier, og har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt. UNICEF arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp. Når krigen raser eller naturkatastrofen rammer er UNICEF allerede på plass og står klare til å hjelpe. I land hvor det ikke er behov for nødhjelp arbeider UNICEF med langsiktig utviklingsarbeid og påvirkningsarbeid for å bedre barns levekår.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom