Terrortrussel - Politiet normaliserer beredskapen


I forbindelse med terrortrusselen rettet mot Norge, se www.kriseinfo.no for oppdatert informasjon.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom