Tid for influensavaksine


Vaksinen kan du ta på Lardal legekontor alle dager fra kl 13.00 til 14.00.

Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Barn og voksne med:

 - diabetes mellitus, type 1 og 2        
 - kronisk luftveissykdom
 - kronisk hjerte- og karsykdom
 - kronisk leversvikt
 - kronisk nyresvikt
 - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 - nedsatt infeksjonsforsvar
 - svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 - annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom