Tilskudd til drenering av jordbruksjord


Nyhetssak om grøftetilskudd er lagt ut på Fylkesmannen nettside:

http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/

Ta kontakt med landbrukskontoret ved evt. spørsmål.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom