Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021


Lardal kommune legger nå ut forslag til trafikksikkerhetsplan på høring. Frist for innspill er 10. mai 2017. Innspill sendes til post@lardal.kommune.no

Trafikksikker kommune

Planens viktigste formål er å redusere risikoen for trafikkulykker i Lardal gjennom holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Derfor er frivillige organisasjoner og skolene viktige samarbeidspartnere.

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021


Planen vil bli behandlet 29. mai både i utvalg for omsorg, oppvekst og kultur og i utvalg for miljø, teknikk og næring.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom