Ungdata- undersøkelsen i Lardal 2017


På oppdrag fra Lardal kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden i uke 9-11.  Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen og tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet. 

Ungdata

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Lardal. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom