Utdanningsmesse i Huldrehallen


11. desember 2015 arrangerte Lardal kommune utdanningsmesse for ungdomsskoleelevene.

Utdanningsmessens formål er å vise Lardals ungdommer hvilke bedrifter og type yrker som finnes i Lardal og i nærområdet. Håpet er at de velger en utdannelse som fører til at de flytter tilbake til bygda når de skal ut i arbeid. Samtidig er det en anledning for bedriftene til å reklamere for sitt arbeidsområde ved å komme i dialog med elevene, og inspirere dem til å ta en utdanning som bedriften har behov for i framtiden.

Bedrifter som stilte på utdanningsmessen i år var Nordic Garden, Merkur regnskapskontor, Gjerden fjellsikring, Lardal og Siljan Skogeierlag, Lardal bondelag, Lardal kommune med Svarstad og Styrvoll barnehager. Alle enheter/tjenester i helse, omsorg og velferd var også representert.

I tillegg stilte Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold, og Thor Heyerdahl videregående skole ved programfaget Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Helse, omsorg og velferd Lardal og Siljan Skogeierlag og Vestfold bondelag
Lardal bondelag

TIP (Teknikk og industriell produksjon) 

Merkur regnskap   Barnehagene i Lardal
Gjerden Fjellsikring og Nordic Garden   

Klikk på bildene for større visning.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom