Valg av meddommere 2017-2020 Offentlig ettersyn


Frist 13. juni 2016

I henhold til domstollovens § 68 skal valg av meddommere for ny periode som starter 1. januar 2017 legges ut til alminnelig ettersyn.

Valgnemnda i Lardal har i møte den 24. mai 2016 foreslått følgende valgt som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten, jordskiftemeddommere til jordskifteretten og .

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig pr. e-post: post@lardal.kommune.no innen 13. juni 2016.

Norges lover

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom