Varsel om flom, Numedalslågen, rødt nivå


Vannføringen i Numedalslågen ved Kongsberg er nå (tirsdag kveld) ca 670 m3/s, dvs på grensen mellom oransje og rødt nivå og stiger fortsatt.

Det ventes kulminasjon på mellom 750 og 850 m3/s i løpet av de kommende timene.

Vannføringen i nedre deler av Numedalslågen vil også stige raskt som følge av dette, og vil sannsynligvis nå varslingsnivået onsdag.

Vi ber publikum å sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.

Publikum bør også følge med på nyhetene for å holde seg oppdatert. På yr.no kan du følge med på hvor regnet er til enhver tid på værradaren, og tekstvarselet blir oppdatert etter hvert som været nærmer seg.

Meterologene på Twitter legger ut oppdatering om ekstremværet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom