Revisjon av bestemmelsene i kommunedelplan for Svarstad og opphevelse av gamle reguleringsplaner


Varsel om oppstart av revisjon av bestemmelsene i kommunedelplan for Svarstad 2010-2022 og opphevelse av gamle reguleringsplaner i Svarstad sentrum

Lardal formannskap vedtok 30.08.16 å starte opp arbeidet med opphevelse av 10 gamle reguleringsplaner og revisjon av bestemmelsene i kommunedelplanen for Svarstad 2010-2022.

Lardal kommune starter nå prosessen med opphevelse av disse reguleringsplanene med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-10 og 12-14 og revisjon av planbestemmelsene i kommunedelplan for Svarstad 2010-2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-12 til 11-15.

Følgende reguleringsplaner blir foreslått opphevet:

Kart over reguleringsplanene og reguleringsbestemmelser legges ut på Lardal kommunes hjemmeside. Der finnes opplysninger om hvilke områder det gjelder og hvilke bestemmelser som er knyttet opp til hvert område.

Vi ber om innspill og kommentarer til arbeidet innen 2.12.2016

Bruk én av disse måtene:

  • Brev til: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.
  • E-post til: post@lardal.kommune.no
  • Via boksen i høyremenyen: Send din kommentar.

Spørsmål til arbeidet og ønske om grundigere orientering rettes til: Saksbehandler Finn Roar Bruun, tlf 33 15 52 06, finn.roar.bruun@lardal.kommune.no.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom