Værsituasjonen og nytt flomvarsel torsdag 17.09.15


Det ventes i noen områder store nedbørmengder i løpet av torsdag 17.09.2015, på toppen av mye nedbør de siste 3 døgn, i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

Torsdag vil det komme regnbyger, lokalt 50 -70 mm på 24 timer.

Vannføringen i Numedalslågen ved Kongsberg har gått betraktelig ned siden onsdag og torsdag morgen er det målt til 498 kbm/s. Det er fortsatt stor vannføring i Lardal, Holmsfoss er målt til 831 kbm/s torsdag morgen.

Værsituasjonen:

Torsdag vil det komme regnbyger, lokalt 50 – 70 mm på 24 timer.

Det er ventet lokalt 50-70 mm nedbør på 24 timer torsdag kl. 00-24 i områdene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Summen av store nedbørmengder over tid, i kombinasjon med store nedbørmengder på torsdag, gjør at Meteorologisk institutt har valgt å sende ut ekstremværvarsel. Nedbørmengdene kan lokalt gi store konsekvenser.

Flomvarsel for Vestfold:

Ekstremværet Petra kom inn over Østlandet i natt. Det ventes store nedbørsmengder i Vestfold i dag. Flomvarselet for Lågen er på rødt nivå. Fylkesmannen, kommunene og nødetatene følger situasjonen nøye.

Det er stor fare for flom i hele Vestfold. NVE oppgraderte onsdag ettermiddag flomvarselet for Larvik, Lardal og Andebu kommuner til rødt nivå, og opprettholder flomvarsel på oransje nivå for resten av fylket. Faren for jordskred er på gult nivå for hele fylket. Skalaen som brukes har fire nivåer; grønt, gult, oransje og rødt.

Ekstremværet pågår nå. Torsdag er det ventet 50-70 mm nedbør, men det kan være store lokale variasjoner. Bakken er nå så mettet av regn etter mye nedbør de siste tre dagene, og selv moderate nedbørsmengder kan føre til alvorlige problemer.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det anbefales fortsatt å rense dreneringsveier og stikkrenner.

Kommunale mannskaper er i beredskap.

Dersom det observeres utglidninger, ras, flom over veier, ta kontakt med kommunen på telefon 411 00 156.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom