Organisasjon


Her finner du en oversikt over hvordan Lardal kommune er organisert. 
 
I menyen til venstre finner du informasjon om rådmannen, kommunens ledelse og enhetene i kommunen.
 
Ny administrativ organisering ble vedtatt i kommunestyrets møte 30.04.2013, og gjennomført fra 01.10.13.
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom