Rådmannens ledergruppe


Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmannen og 3 kommunalsjefer utgjør kommunens strategiske ledelse.

Strategisk ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av organisasjonen, utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av sektorene.

Kommunalsjefene har det overordnede ansvar for sine sektorer.

Enhetslederne utgjør kommunens faglige og operative ledelse. Enhetslederne utøver, på vegne av kommunalsjef, økonomi, personal- og faglig ledelse i egen enhet.

 

Rådmann

  
  Kommunalsjef Britt Helen Lie                                               
 

Fungerende rådmann Britt Helen Lie  

Telefon kontor 33 15 52 02
Mobil 411 00 156 
E-post fungerende rådmann: britt.lie@lardal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens ledergruppe

Kommunalsjef HOV Kristine Borvik

 

 

Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, Kristine Borvik

Telefon kontor: 33 15 52 46 
Telefon mobil: 982 31 671

E-post: kristine.borvik@lardal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Roar Bruun

Fungerende kommunalsjef for miljø, teknikk og næring,
Finn Roar Bruun

Telefon kontor: 33 15 52 45
Mobil: 922 57 185

E-post: finn.roar.bruun@lardal.kommune.no

 

 

 

 

Brith TeigenKommunalsjef for oppvekst og kultur, Brith Teigen

Telefon kontor 33 15 52 05
Mobil 982 31 014

E-post:  brith.teigen@lardal.kommune.no

  

 

 

 

 

 

 

Enhetsledere

Enhetsleder Kjetil VikEnhetsleder og rektor i Lardalskolen, Kjetil Vik

Mobil 977 00 567
Epost: Enhetsleder Kjetil Vik       

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Heidi Skaug

Enhetsleder Styrvoll barnehage, Heidi Skaug

Telefon kontor 33 15 58 70
Mobil 908 65 207
Epost: Enhetsleder Heidi Skaug

 

 

 

 

 

 

  

Enhetsleder Svarstad barnehage, Anne T. Sjulstad

Telefon kontor 33 15 59 22

E-post: anne.sjulstad@lardal.kommune.no 

 

 

 

 

 

 


Enhetsleder Lardal sykehjem og hjemmetjenester, Bente Adas

Telefon kontor: 33 15 53 42
Telefon mobil: 409 03 426

E-post: bente.adas@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom