Sektorer og enheter


Sektor for helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef Kristine Borvik
Tlf. 33 15 52 46/982 31 671
E-post: kristine.borvik@lardal.kommune.no

Enhet Lardal sykehjem
Enhetsleder: Bente Adas
Tlf. 33 15 53 42/409 03 426
E-post:
bente.adas@lardal.kommune.no

Enhet Hjemmetjenesten
Enhetsleder: Line Evy Hvål Eriksen
Tlf: 906 29 712
E-post: line.evy.hvål.eriksen@lardal.kommune.no

Enhet Familietjenesten
Enhetsleder: Hilde Nakjem
Tlf. 958 84 831
E-post: hilde.nakjem@lardal.kommune.no

 

Sektor for oppvekst og kultur

Kommunalsjef Brith Teigen
Tlf 33 15 52 05/982 31 014
E-post: brith. teigen@lardal.kommune.no

Enhet Lardalskolen
Enhetsleder: Kjetil Vik
Tlf: 977 00 567
E-post: kjetil.vik@lardal.kommune.no

Enhet Svarstad barnehage
Enhetsleder: Anne T. Sjulstad
Tlf: 33 15 59 21/
E-post: anne.sjulstad@lardal.kommune.no

Enhet Styrvoll barnehage
Enhetsleder Heidi skaug
Tlf: 33 15 58 72/908 65 207
E-post: heidi.skaug@lardal.kommune.no

  

Sektor for miljø, teknikk og næring

Fungerende kommunalsjef Finn Roar Bruun
Tlf 33 15 52 45/922 57 185
E-post: finn.roar.bruun@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom