Åpningstider


Åpningstider på kontorene på Lardal herredhus/Servicetorget, Ringveien helsesenter og sykehjemmet:
Mandag til fredag fra 08.00 til 15.30.

Sommeråpning på servicetorget i juli:
Mandag til fredag kl. 09.00 til kl. 14.00

Åpningstider Kildestasjon Sogn - Avfall og renovasjon

Åpningstider Lardal bibliotek

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom