Boligtomter og boligprosjekt


Tilbudet av boligtomter i Lardal er variert. En kan velge mellom tomter i boligfelt og frittliggende tomter. Det er også tilbud av nøkkelferdige boliger. Felles for alle er god beliggenhet i gode nærmiljøer, og med nærhet til natur. 

Oversiktskart over boligtomter
For mer informasjon, klikk på stedsnavn nedenfor:

Brenthaug, Ramberg, Berg, Gavelstad, Lysjordåsen, Tunet, Lofstadåsen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom