Fakta om kommunen


Lardal kommune omfatter begge sider av Numedalslågen mellom Larvik og Kongsberg. Numedalslågen er en av landets 5 beste lakseelver, og 20 km av den lakserike elva renner gjennom Lardal. Kommunen er også kjent for å være en av de mest elgrike i Norge, trolig verdens tetteste elgbestand i 1994. Lardal er Vestfolds friluftsområde.
 
Lardal er en innlandskommune i det nordvestre hjørnet av Vestfold fylke. Svarstad er kommunesenteret i bygda, og det er der du finner kommuneadministrasjonens kontorer og servicetorg.

I Lardal kommune bor det ca. 2400 innbyggere og vi har et et areal på 271 kvadratkilometer å boltre oss på. Lardal er på bakgrunn av dette den kommunen i Vestfold med mest plass per innbygger. Kommunen har tre kirkesogn: Hem, Svarstad og Styrvoll. Svarstad er kommunesentrum med butikker, post i butikk, bank, NAV-kontor, bibliotek, lensmann, skoler, barnehager, helsesenter, svømmehall etc.

Lardal ligger sentralt plassert på østlandet med under en times reiseavstand til Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Skien, Porsgrunn, Kongsberg og Drammen. Til Oslo er kjøretiden ca 1 time og 20 minutter. Grenlandsekspressen gjør at kollektivtilbudet til Oslo og Skien er bra. Det er også bra bussforbindelse til Larvik. Avstanden til jernbane og flyplass (Torp) er under en time. 

I "Levekårsundersøkelsen" i 1999 ble Lardal kåret til den kommunen i Vestfold hvor det er best å bo.

Se vår flotte brosjyre!


 • Kommunens størrelse
271 kvadratkilometer
 • Skog og utmark
228 kvadratkilometer  
 • Bebygd/dyrket mark, vei og vann
40 kvadratkilometer
 • Antall vann med salg av fiskekort
24
 • Numedalslågens lengde i Lardal
20 km
 • Lakseførende strekning
110 km
 • Strekning åpnet for allmenheten
12 km
 • Fangst av laks og sjøørret totalt
Gjennomsnitt 12 tonn per år
 • Kort vei til småviltjakt
 
 • Trolig verdens tetteste elgbestand i 1994
 
 • Antall km skogsbilveier
200 km
   

 

Kommunevåpenet 
I statsråd 17. juli 1992 er bestemt:
"Lardal kommunestyres vedtak 12. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes."

Lardal kommunes våpen blir:  I rødt ei gullhulder.
Lardal kommunes flagg blir:  I rødt ei gul hulder.

Både våpen og flagg er tegnet av kunstneren Arvid Sveen.
Store deler av Lardal består av skog og villmark. På folkemunne går det mange historier om huldra inne på skauen og i bygdeboka er noen av dem gjengitt. For lardølingene er huldra mye lik bygda; vill og litt mystisk.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom