Idrett og friluftsliv


Laksehopp i Kjærra

Idrett og friluftsliv skal fremme livsglede, trivsel og bedre fysikk

Lardal kommune kan tilby varierte kulturopplevelser, laksefiske og både vill og rolig natur. Her finnes det aktiviteter for små og store. Alt fra opplevelsesgård og åpen seter sommerstid, skisenter for nedoverski og flott løypenett for bortoverski vinterstid.

Kommunens friluftsliv er knyttet til Numedalslågen, som er en av landets fem beste lakseelver, og til skogen og fjellområdene mot Skrim.

Kommunen har merkede Huldrestier til mange flotte topper! I kommunen finnes også fine, merkede "Lågastier", på begge sider av Numedalslågen.

Idrettsanlegg

En viktig forutsetning for å kunna drive med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er tilgang til anlegg og aktivitetsområder. Tilbudene må ha lav terskel for deltakelse, og økonomi må ikke vera avgrensende for bruken. Det er viktig at alle grupper barn og unge blir prioritert både i planlegging, bygging og bruk av anlegg.

Idrettsanlegg.no inneholder et nettbasert søknadssystem for spillemidler til idrettsanlegg, som er et register over alle idrettsanlegg i Norge, og ein kartfunksjon som viser anleggene sin geografiske plassering i standard kart og flyfoto.

Sjekk linken: www.Idrettsanlegg.no Fristen for å søke om spillemidler i Lardal kommune er 1. november.

Tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for organisert idrettslig aktivitet eller til ordinære konkurranser i idrett. Rene redskapslekeplasser (sandkasser, vipper, husker osv) faller utenfor ordningen.

Det er ingen egen søknafsfrist, det kan søkes gjennom hele året. Med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg menes anlegg med en godkjent kostnad opptil kr. 80 000. Nedre grense for å kunne søke er kr. 20 000.  

 Se vestfold fylkeskommune for nærmere informasjon: www.kulturogidrett.vfk.no

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom