Huldra


Huldra er Lardal kommunes informasjonsavis. I Huldra finner du nyheter, aktuell informasjon til kommunens innbyggere samt stoff fra næringsliv og fra lag og foreninger. Rådmannen er ansvarlig redaktør.

Fra og med 2014 vil Huldra framstå i «ny drakt» - sammen med Lardal Menighetsblad. Det er besluttet at de 2 publikasjonene skal slås sammen til ett blad som skal utgis 3 ganger i året.
 
Et nummer vil komme ca 1. mars, et før sommerferien og det tredje nummeret planlegges utgitt i november måned. Det vil si at Huldra heretter kommer i en utgave mer pr år enn før, mens Menighetsbladet går ned fra 4 til 3 utgaver pr år. Det nye menighetsbladet vil likevel dekke aktiviteter og begivenheter innenfor kirkeåret slik det har gjort før.
 
Grunnen til at kommunen og kirken går sammen om dette prosjektet er først og fremst et behov  for å redusere kostnadene ved utgivelse av Huldra og Menighetsbladet hver for seg – det ligger  besparelse i å samarbeide - både med hensyn til det redaksjonelle arbeidet og  i forbindelse med  trykking og distribusjon. En annen årsak til omlegging av publikasjonene er et ønske om å utvikle og   oppgradere utgivelsene.
 
Huldra/Lardal Menighetsblad vil bli trykket i farger på glanset papir og formatet blir litt mindre enn det de to bladene har hatt. Vi vil bestrebe oss på å lage et hyggelig blad som forhåpentlig vil bli til glede for alle innbyggere i Lardal, og også for lesere av Huldra og Menighetsbladet utenfor kommunen. 
 
I «Huldrearkivet» i boksen til høyre finner du elektroniske utgaver av Huldra/Lardal Menighetsblad. Disse kan du åpne ved å klikke på dem.                     

Dokumentene er i PDF-format, og du trenger Adobe Acrobat Reader for å få åpnet dem. Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra internett på følgende adresse:
Adobe Acrobat Reader
Følg beskrivelsen for å laste ned programmet, og kjør deretter igjennom installasjonsprosedyren. 

Ønsker du å informere om noe i Huldra, ta kontakt med eller send informasjon til Inger Kalleberg eller Else Engelstad innen fristene du finner nedenfor.
Gjelder det Lardal Menighetsblad, ta kontakt med eller send informasjon til Ove Berrefjord innen fristene du finner nedenfor.


Utgivelse av Huldra/Lardal Menighetsblad i 2017
Uke 11 - deadline 05.02.17
Uke 25 - deadline 10.05.17
Uke 46 - deadline 02.10.17

 

Se også vår flotte brosjyre!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom