Kirker og kirkeadministrasjon


Hvert av de tre sognene i Lardal har egen kirke. Styrvoll kirke er den eldste, trolig bygget i perioden 1150 - 1200. Feiret 880-årsjubileum i 1975

Kirkene var lenge det viktigste møtepunktet mellom lokalbefolkningen og styresmaktene. Her ble kunngjøringer lest opp og her møtte menigmann for første gang prakt i form av prosesjoner, billedkunst og sang. Kirkene har i høy grad vært med på å prege menigmanns liv og levned og knyttet om enn i beskjeden form, våre lokalsamfunn til den store europeiske kulturarven.
Middelalderkirkene har stått som landemerker i over 800 år og danner faktisk grunnlaget for de tre bygdesentraene vi har den dag i dag.

Kirkene i Lardal har også en hjemmeside under Den norske kirke. Adressen er:
www.lardal.kirken.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom