Hem kirke


Hem kirke

  • Datert til 1392. Muligens eldre
  • Feiret 600-årsjubilieum i 1992
  • Langkirke av murt stein
  • I privat eie til 1913, da den ble overdratt til menigheten uten vederlag
     

Flere bilder av Hem kirke finner du ved å klikke på linken i boksen Les mer.

              
             Foto: Inger Kalleberg 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom