Kirkekontoret


Kirkeadministrasjonen og prestekontoret ligger i herredshuset i Svarstad sentrum.
Kirkekontoret følger kommunens åpningstider. I åpningstiden treffes vi på telefon 33155200, servicetorget i Lardal kommune. Utenom åpningstiden kan du ringe 922 63 088.

Velkommen innom !

Ansatte
TittelNavnTelefon
Sogneprest Jesper Hegna Johnsen

33 15 52 25/481 02 059
33 12 80 07

Adm. leder/diakonarbeider Ove Berrefjord 33 15 52 16/922 63 088
Menighetspedagog Mariann Eskedal 33 15 52 32
Kantor Kjell Håkestad 33 15 52 16
Kirketjener Jørn Olav Lie 916 27 537
Kirketjener Kai Berntsen 932 49 183
Kirketjener Annette Gran 910 07 987
Menighetssekretær Hanne Myhre Engelstad 33 15 52 32

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom