Lardal kirkelige fellesråd og menighetsråd


Lardal kirkelige fellesråd og menighetsråd 2015 - 2018
FunksjonNavnTelefon
Leder Inger Lene Røsholt 977 03 971
Nestleder Frode Lindtvedt 970 08 066
Medlem Gerd Helgeland 908 70 861
Medlem Møyfrid Sørestad Hem 907 44 397
Medlem Jon Inge Dieset 481 23 434
Medlem Bjørn Langås 906 67 765
Sokneprest Jesper Hegna Johnsen 481 02 059
Kommunens repr. (Kun fellesråd) Liv Grinde 950 55 029          
Sekretær Ove Berrefjord 922 63 088

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom