Svarstad kirke


Svarstad kirke

 

 

Foto: Inger Kalleberg

 

 

 

 

  • Bygget i 1657
  • Langkirke laftet av grovt tømmer
  • Første kirke trolig reist like før år 1200
  • Altertavle fra 1664 Nytt våpenhus og tårn bygget i 1866-67
  • Restaurert i 1997
  • Orgel fra 1980. Satt opp av Nils Hammarberg fra Gøteborg.
  • Mekanisk sløyfeladeorgel med 14 stemmer og 2 manualer

 Flere bilder av Svarstad kirke finner du i boksen Les mer.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom