Klokkergården


 Logo Klokkergården

Om Klokkergården

Klokkergården er den gamle skolen i Svarstad. Byggingen ble påbegynt i 1847, og skolen sto ferdig i 1850. Den var i bruk som skole i 107 år til 1957 da den nye skolen ble tatt i bruk. Enkelte klasser brukte imidlertid Klokkergården til begynnelsen av 60-tallet.

Kommunestyremøtene i Lardal ble holdt i Klokkergården fra ca. 1850 til ca. 1900. Den gamle kommunestyresalen i 2. etg. ble etter oppussing høytidelig åpnet av ordfører Knut Olav Omholt 16. april 2016.

I 1986 ble det bestemt at Klokkergården skulle bli bygdetun og huse Lardals kulturhistoriske samlinger og være et sted for kulturelle aktiviteter. På låven har Lardal Historielag en samling av bl.a. gamle landbruksredskaper. I hovedbygningens 2. etg. er det utstilt bilder og gjenstander av lokalhistorisk interesse. Bygdekvinnelaget disponerer to rom i hovedbygningen til vevstue.

Klokkergården er et møte- og aktivitetssted for mange lag og foreninger. Lardal Bygdekvinnelag inkl. Vevstua, Lardal Historielag, Lardal Kunst og Hobby, Lardal Kantori, Lardal Pensjonistforening, Lågendalen Rotaryklubb, Torsdagskafeen, Lardal Sanitetsforening, Norske Akevitters Venner Region Lågendalen og Lardal Klokkergårds Venner er faste brukere av Klokkergården.

Klokkergården kan leies for selskaper og sammenkomster på opp til ca. 40 personer. Bestilling skjer hos Gerd Røed på telefon 988 75 520. Prisen er kr. 750 per gang for medlemmer av Lardal Klokkergårds Venner (LKV) og kr 900 for ikke-medlemmer.

Klokkergården har et nytt kjøkken og dekketøy/servise. De fleste leietakere benytter cateringtjenester når det er snakk om servering i selskaper.

Lardal bygdetun – Klokkergården (LBK)
Lardal kommune har vedtatt å overdra Klokkergården til foreningen Lardal bygdetun – Klokkergården (LBK). Det er valgt et interimsstyre som samarbeider med Lardal kommune om å overføre eierskapet til Klokkergården fra kommunen til LBK. Se egen underside.

Utbyggingsplaner for Klokkergården
Hovedbygningen på Klokkergården er listet som en bevaringsverdig bygning. Det betyr at prosjekter som vedrører denne bygningen, må forelegges kulturminnemyndighetene før tiltak iverksettes. Kommunen har nå fått delegert denne myndigheten.

Arbeidet på bryggerhuset går videre. Den utvendige restaureringen ble ferdig høsten 2017. Deretter skal det innvendige arbeidet påbegynnes. Målet er å få et nytt stort møte- og aktivitetsrom ferdig i løpet av 2018. Kjøkkenet vil også bli oppgradert og det kommer et toalett for funksjonshemmede.

Arbeidet blir i hovedsak utført på dugnad. Byggekomiteen møter stor velvilje fra bygdefolk med tilgang til traktorer, anleggsmaskiner og annet spesialutstyr som trengs for å løse spesielle oppgaver.

Lardal Klokkergårds Venner
Lardal Klokkergårds Venner (LKV) skal støtte opp under driften av og fremme bruken av Klokkergården som Lardals kulturhistoriske senter. Se egen underside.

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom