Lardal Klokkergårds Venner (LKV)


Lardal Klokkergårds Venner ble stiftet 1. april 2014. LKV er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med org.nr. 913 494 075.

Formålet med LKV er å støtte oppunder driften av og fremme bruken av Klokkergården som kulturinstitusjon i Lardal og utvikle stedet til et kulturhistorisk senter.

LKV vil bidra med økonomisk støtte til å utvikle Klokkergården til et enda mer attraktivt sted for lokal kultur og identitet. Midlene samles inn gjennom medlemskontingent, lotteri og ved å søke midler fra ulike givere. LKV er med i Grasrotandelen i Norsk Tipping.

LKV vil også drive generell informasjonsvirksomhet om Klokkergården og de muligheter stedet gir. LKV er fast bruker av Klokkergården og er representert i Tunstyret.

Etter årsmøtet 9. mai 2016 består styret av:

Leder:

Ole Rønning

Kasserer:

Anne Lise Nakjem

Sekretær:

Harald Smith Ruberg

Styremedlem:

Liv Grinde

Styremedlem:

Øyvind Bergene (leder av Tunstyret)

Varamedlem:

Egil Hem


For å sikre god kommunikasjon er lederen av Tunstyret fast medlem i LKV's styre.

Medlemskap i LKV er åpent for alle, både enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger og andre sammenslutninger som slutter seg til foreningens formål. Kontingenten er kr 100 for personlige medlemmer, kr 500 for bedrifter og lag/foreninger. Bankkonto 1503.46.69462.

Ved utgangen av 2016 har LKV om lag 250 personlige medlemmer. LKV vil i størst mulig grad benytte e-post i kontakten med medlemmene og oppfordrer derfor medlemmene om å melde inn sin e-postadresse til kontaktpersonene for LKV, se nedenfor.

LKV's bedriftsmedlemmer er Gjerden Fjellsikring AS, Byggmester Helge Røsholt, Knut Hansejordet, Henning El-installasjon og Øko-Invest, BGeo AS. 

Lag- og foreningsmedlemmer: Lardal Historielag, Lardal Kunst og Hobby, Lardal Pensjonistforening, Lardal Kantori, Lardal Sanitetsforening, Lardal Bygdekvinnelag/Vevstua, Lågendalen Rotaryklubb, Norske Akevitters Venner Region Lågendalen og Hedrum Historielag.

Kontaktpersoner for LKV:
Ole Rønning, tlf. 913 32 540, e-post: ole-roen@online.no
Harald Smith Ruberg, tlf. 901 79 852, e-post: harald.smith@ruberg.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom