Lardal Klokkergårds Venner (LKV)


Lardal Klokkergårds Venner ble stiftet 1. april 2014 og er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med org.nr. 913 494 075.

Formålet med LKV er å støtte oppunder driften av og fremme bruken av Klokkergården som kulturinstitusjon i Lardal og utvikle stedet til et kulturhistorisk senter.

LKV vil bidra med økonomisk støtte til å utvikle Klokkergården til et enda mer attraktivt sted for lokal kultur og identitet. Midlene samles inn gjennom medlemskontingent, lotteri og ved å søke midler fra ulike givere. LKV er med i Grasrotandelen i Norsk Tipping.

LKV vil også drive generell informasjonsvirksomhet om Klokkergården og de muligheter stedet gir. LKV er fast bruker av Klokkergården og er representert i interimsstyret i LBK.

I 2016-17 består styret av:

Leder:

Ole Rønning

Kasserer:

Anne Lise Nakjem

Sekretær:

Harald Smith Ruberg

Styremedlem:

Liv Grinde

Styremedlem:

Øyvind Bergene (leder av Lardal bygdetun - Klokkergården)

Varamedlem:

Egil Hem


Medlemskap i LKV er åpent for alle, både enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger og andre sammenslutninger som slutter seg til foreningens formål. Kontingenten er kr 100 for personlige medlemmer, kr 500 for bedrifter og lag/foreninger. Bankkonto 1503.46.69462.

Kontaktpersoner for LKV:
Ole Rønning, tlf. 913 32 540, e-post: ole-roen@online.no
Harald Smith Ruberg, tlf. 901 79 852, e-post: harald.smith@ruberg.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom