Tunstyret


Tunstyret er satt til å forvalte Klokkergården på vegne av Lardal Kommune.
Tunstyret er en paraplyorganisasjon som består av representanter fra alle de faste brukerne av Klokkergården, og velger selv sin leder. Lardal kommune stiller med sekretær for Tunstyret.
Alle de faste organisasjonene betaler en årlig avgift til Tunstyret, som går til daglig drift av stedet.

Tunstyrets sammensetning er for tiden:

Øyvind Bergene, Lågendalen Rotaryklubb (leder)
Hanne Jensen Moth, Lardal kommune (sekretær)
Anlaug Holm Gulli, Lardal Bygdekvinnelag
Anders Hoff, Lardal Kunst og Hobby
Anders Gulli, Lardal Historielag
Anne Lise Nakjem, Lardal Pensjonistforening
Gunnar Svae, Torsdagskafeen
Laila Omholt, Lardal Sanitetsforening
Anne Marie Lofstad, Lardal Kantori
Ole Rønning, Lardal Klokkergårds Venner

Vaktmester (inne), innkjøpsansvarlig: Gerd Røed
Vaktmester (ute): Per Nakjem

Kasserer: Tore Lindem

Tunstyrets byggekomité: Torbjørn Hvarnes (leder)

Kontaktperson for Tunstyret
Øyvind Bergene: tlf. 905 68 658, e-post: oyvind.bergene@bgeo.no

Kontaktperson for leie av Klokkergården
Gerd Røed: tlf. 988 75 520.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom