Lardal bygdetun - Klokkergården


Foreningens formål er å eie, drive og forvalte gnr. 31, bnr. 125 Klokkergården som en kulturinstitusjon og et kulturhistorisk senter for Lardalsamfunnet ved å gi rom for utstillinger, tilby møteplasser for frivillige organisasjoner og skape arenaer for lokale kulturaktiviteter for alle aldersgrupper.

De stiftende foreninger er Lardal bygdekvinnelag inkl. Vevstua, Lardal historielag, Lardal Kunst og Hobby, Lardal pensjonistforening, Torsdagskafeen, Lardal sanitetsforening, Lardal kantori, Lågendalen Rotaryklubb, Lardal Klokkergårds Venner og Norske Akevitters Venner Region Lågendalen.

Andre organisasjoner kan bli opptatt som medlemmer i LBK dersom de slutter

seg til foreningens formål, og påtar seg de forpliktelser som et medlemskap innebærer. Opptak av nye medlemsforeninger skjer gjennom vedtak på et årsmøte.

 

LBK er registrert i Frivillighetsregisteret med org.nr. 819 281 742.

LBK’s bankkontonr. er 1503.93.43352.

 

Interimsstyret for Lardal bygdetun – Klokkergården

Leder:              Øyvind Bergene

Nestleder:         Anne Lise Nakjem

Kasserer:          Tore Lindem

Sekretær:          Harald Smith Ruberg

Styremedlem:   Torbjørn Hvarnes

Styremedlem:   Ole Rønning

Varamedlem:    Anlaug Holm Gulli

Vaktmester (inne), innkjøpsansvarlig: Gerd Røed
Vaktmester (ute): Per Nakjem

Kontaktperson for LBK
Øyvind Bergene: tlf. 905 68 658, e-post: oyvind.bergene@bgeo.no

Kontaktperson for leie av Klokkergården
Gerd Røed: tlf. 988 75 520.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom