Kommunevåpenet


Lardals kommunevåpenI statsråd 17. juli 1992 er bestemt:
"Lardal kommunestyres vedtak 12. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes."

Lardal kommunes våpen blir:  I rødt ei gull hulder.
Lardal kommunes flagg blir:  I rødt ei gul hulder.

Både våpen og flagg er tegnet av kunstneren Arvid Sveen.

Store deler av Lardal består av skog og villmark. På folkemunne går det mange historier om huldra inne på skauen, og i bygdeboka er noen av dem gjengitt. For lardølingene er huldra mye lik bygda; vill og litt mystisk.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom