Kontaktinformasjon


Alle offisielle henvendelser per e-post skal rettes til felles epostmottak:  postmottak@lardal.kommune.no

Kommunenummer:  0728
Kontonummer: 2500.22.48002
Organisasjonsnummer: 964952434

Besøksadresse: Lardal herredshus
Postadresse:  Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad

Fakturaadresse:
Lardal kommune
Etat/virksomhet/avd.
c/o Fakturamottak
Postboks 4682, Vika
8608 Mo i Rana

Hjemmeside:  www.lardal.kommune.no

Telefon:  33 15 52 00

Telefaks:  33 15 52 01

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom