Avdelinger og enheter


Avdeling for Miljø, teknikk og næring
Kommunalsjef Finn Roar Bruun 
tlf 33 15 52 45/ 922 57 185

Avdeling for Oppvekst og kultur
Kommunalsjef Brith Teigen
tlf 33 15 52 05/982 31 014

Avdeling for Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef Kristine Borvik
tlf 982 31 671

Svarstad barnehage
Enhetsleder Anne T. Sjulstad
tlf 33 15 59 22/924 55 471

Styrvoll barnehage
Enhetsleder Heidi Skaug
tlf 33 15 58 70/90 86 52 07

Lardal skole
Enhetsleder Kjetil Vik,   
tlf 977 00 567

Lardal sykehjem
Enhetsleder Bente Adas
tlf 33 15 53 42/409 03 426 

Hjemmetjenesten
Enhetsleder LIne Evy Hvål Eriksen
tlf 33 15 53 80/906 29 712

Familietjenesten
Enhetsleder Hilde Nakjem
tlf 33 15 53 11/958 84 831

Fellestjenester
Fungerende rådmann Britt Helen Lie
tlf 33 15 52 02/411 00 156

NAV Lardal
Leder Kari Laastad,
tlf 33 51 28 40

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom