Nødtelefoner og vakttelefoner


BRANN:  110
POLITI:   112
MEDISINSK NØDHJELP:  113

Vakttelefon vei, vann og avløp: 992 99 610

Barnevernvakta: 33 31 02 03

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: 17.00 - 24.00.
Fredag og lørdag: 18.00 - 03.00.
Søndager og helligdager: 17.00 - 24.00.

Eller kontakt Vestfold politidistrikt på tlf 02800.

Legevakt Larvik 116117
Lardal Legekontor Øyeblikkelig hjelp 33 15 53 06                          
Viltpåkjørsel 413 28 410
Skagerak Energi 815 20 050  
Statens Vegvesen 815 48 000
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom