Lardal Humanitære Legat


Utlysing av legatmidler:

Lardal Humanitære Legat er et felleslegat til Lardal kommunes innbyggere.

Legatet er et offentlig legat som har som formål å støtte humanitært arbeid. Legatet skal først og fremst tilgodese tiltak for og blant barn og unge.

Ved en evt. tildeling av legatmidler må mottaker skrive en kort rapport om hva som er gjennomført/oppnådd ved bruk av midlene.

Søknadsskjema (Pdf)
Søknadsskjema (docx.)

Søknadsfrist: 1. oktober 2017.

Søknaden sendes:
Lardal Humanitære Legat v/Unn Kristi Bruserød
c/o Lardal kommune
Svarstadtunet 15
3275 Svarstad 

E-postadresse: post@lardal.kommune.no  

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom