Styret


Styret i Lardal Humanitære Legat er valgt av kommunestyret i sak 038/14 og består av følgende:

Unn Kristi Bruserød, styreleder
Harald S. Ruberg, styremedlem
Gerd Helgeland, styremedlem
Inger Lyngdal, varamedlem
Laila Lauvstad, varamedlem
Liv Grinde, varamedlem
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom