Folkevalgte


I boksen "Folkevalgte" til høyre på siden finner du en oversikt over alle utvalg i kommunen. Dersom du klikker på et utvalg, får du opp en liste over alle politikere i dette utvalget. Du kan klikke på overskriftene 'Parti' og 'Navn' for å endre sorteringskriteriene. For å få opp liste over de nye utvalgene og politikerne, se siden lenger nede i venstremenyen som heter "Politiske utvalg".

Reglement for folkevalgte organer (vedtatt i sak 076/12)

Reglement for godtgjørelse til kommunale ombud

Styrer, råd og utvalg 2015-2019 (oppdatert 30.01.17).

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom