Kommunesammenslåing


I statsråd 5. februar 2016 har Kongen vedtatt sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, med virkning fra 1. januar 2018. Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune. 

Les hele saken 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom